interviewbarend

Dit gebeurt er met de kennis uit het Green Vinyl Records project

Wist je dat Green Vinyl Records een open innovatie project is? Dat betekent dat de technische kennis die wordt opgedaan, ook buiten het projectteam wordt gedeeld. Zo zorgen we ervoor dat  bijvoorbeeld bedrijven uit de kunststofverwerkende industrie hun productieprocessen kunnen optimaliseren. Een van de manieren waarop deze kennis verspreidt wordt, is door deze kennis te verwerken in opleidingen en cursussen. En laat dat juist hetgene zijn waar projectpartner Mikrocentrum zich mee bezig houdt. Barend Blom, Opleidingsmanager van het vakgebied Kunststof- en Matrijstechnologie vertelt er alles over!

“Als kennisorganisatie zijn wij erg benieuwd hoe we de in het project opgedane kennis en ervaring kunnen inbrengen in onze cursussen en opleidingen. Deze kennis kan namelijk erg waardevol zijn voor cursisten en bedrijven in ons netwerk. Juist om deze reden nemen wij deel in het Green Vinyl Records project: wij helpen graag bij het valoriseren en dissemineren van de kennis en kunnen deze zo doorgeven in onze workshops, vakbeurzen, lezingen, cursussen, trainingen en opleidingen.” Aldus Barend.   

Vakbeurzen als platform voor het project

Mikrocentrum is bij Green Vinyl Records betrokken geraakt doordat zij Harm Theunisse van Symcon kennen vanuit de vakbeurzen die zij organiseren. “Denk hierbij aan de Precisiebeurs, Kunststoffenbeurs en RapidPro, welke wij ieder jaar organiseren in Veldhoven. Deze beurzen bieden een mooi platform voor het project. Bovendien is er in de Brainport Regio veel (technische) kennis. Voor de toekomst van deze regio is het dan ook noodzakelijk om specialistische kennis te blijven ontwikkelen en waar nodig te bundelen. Zo is het ook super belangrijk om een flinke stap te maken om energiezuiniger te produceren.” Aldus Barend.

Cursussen als springplank voor kennisdisseminatie      

Naast onze vakbeurzen, organiseert Mikrocentrum ook jaarlijks 600 cursustrajecten verdeeld over 12 vakgebieden, waaronder Kunststof- en Matrijstechnologie maar ook Procesverbetering en Productontwikkeling en R&D. Barend: “Dit doen we niet alleen in open trajecten, maar we verzorgen ook bedrijfsinterne cursussen. Dit zorgt ervoor dat we bij veel bedrijven over de vloer komen en daardoor goed weten wat er speelt én wat er nodig is. We leiden mensen op uit alle lagen van een organisatie: van operator, kwaliteitsmedewerker en -managers tot product engineers, matrijs engineers en procestechnologen. Dit geeft ons de mogelijkheid de kennis uit het Green Vinyl Records project te verspreiden aan een grote diversiteit aan (technische) professionals.”

Meten en bijsturen essentieel in kwaliteitsgarantie

De grootste uitdaging van het project is volgens Barend het vinden van een geschikte kunststof en het ontwikkelen van een spuitgietproces waarmee een aanzienlijk energiebesparing bereikt wordt voor de productie van LP’s. “De uitdaging is om de materiaal- en procesvariabelen zodanig te meten en te sturen dat we een constante kwaliteit kunnen garanderen. Dit kunnen we garanderen door voorafgaand aan de verwerking, tijdens- en na de verwerking te meten. Dus in-line en alle meetwaarden continu terug te koppelen naar de machinebesturing. Dat kan bijvoorbeeld met temperatuursensoren, druksensoren en speciale camera’s. De parameters worden automatisch bijgestuurd waardoor het proces binnen bepaalde grenzen plaatsvindt.”

Barend vervolgt: “Het in-line meten is belangrijk omdat je daarmee effectiever bent. Met uitsluitend achteraf meten ben je namelijk niet meer in staat om tijdens de productie in te grijpen waardoor de kans op afkeur veel groter is. Je metingen en acties moeten er juist op gericht zijn om in een lopend proces bij te sturen met als gevolg geen product afkeur.”

Duurzaam ontwikkelen

Natuurlijk is het zo dat wanneer je bij het ontwerp van een product het milieu zo min mogelijk wilt belasten, je duurzaam moet ontwikkelen. Barend: “Ik verwacht overigens niet dat er veel LP’s gerecycled worden. Muziek is emotie en daar ben je zuinig op; een LP is geen wegwerp artikel. De besparing zit vooral in energieverbruik tijdens de productie en het voorkomen van afkeur door de validatie van het gehele productieproces. Dus besparing op materiaal, energie en mensuren.”

De eerste ontwikkelingen al verwerkt in cursussen

Inmiddels worden de eerste nieuwe inzichten uit het project al gedeeld tijdens de cursussen van Mikrocentrum. “We hebben tijdens de ontwikkeling van de Green Vinyl Record gezien dat het aan kennis en kunde op het gebied van warmtehuishouding bij het spuitgieten ontbreekt. We gaan daarom tijdens onze cursussen meer aandacht besteden aan thermische isolatie van spuitgietmatrijzen, het toepassen van sensoren in nieuwe- en bestaande matrijzen. Ook maken we in de praktijk meer gebruik van de verzamelde data via procesgrafieken op de machinebesturing. En bij het ontwerpproces leren we cursisten nauwkeuriger de positie, vorm en afmetingen van koelkanalen te berekenen.” Aldus Barend.